ATÖLYELERİMİZ

Papatya Anaokulunda, öğrencilerimiz yaşayarak öğrenmenin temeli olan ATÖLYE sisteminden faydalanırlar. Ezbercilikten uzak, yaparak, görerek, dokunarak, araştırıp sorgulayarak, keşfederek paylaşımcı, birey olduğunun farkında, kendini ifade edebilen, sosyal sorumluluklara duyarlı, başkalarının haklarına saygı gösteren Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak eğitim alırlar.