OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

  

Çocuğun her açıdan en hızlı geliştiği dönem 0-6 yaş arası olan okul öncesi dönemi kapsar.   Okul öncesi dönemi çocuğun sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel becerileri kazandığı, bireyselleştiği, kişiliğin temel yapı taşlarının atıldığı bir dönemdir. Yapılan araştırmalara göre okul öncesi dönem çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Bu dönemde çocuğun gelişimini ve eğitimini destekleyici uygun bir ortamda bulunması ile gelişiminin daha başarılı ve daha hızlı gerçekleştiği bilinmektedir. Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim bireyin tüm yaşantısı boyunca şekillendirici etkilerinin süreceği büyük bir öneme sahiptir.

Çocuk, gelişim özellikleri, davranış, duygu ve düşünceleri açısından yetişkinlerden farklı, kendine özgü bir varlıktır. Bu nedenle de ona yapılacak etki ve yönlendirmeler ve değerlendirmelerde bu özelliklerin  göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu dönemde çocuğun gelişimine yapılan her katkı ilerde meyvesini alacağımız bir ağaç gibidir. Çocuklar özellikle altın dönem olarak adlandırılan 3-6 yaş arası dönemde gelişimleri açısından çok kıymetli ilerlemeler kaydederler. Çevrelerinin onları destekleyici olması onları yaşamları boyunca akademik ve sosyal olarak birçok konuda avantajlı kılar.

Sağlıklı ve toplumca kabul gören istendik davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve gereksinimlerinin neler olduğunu bilip doğru yönlendirmeler yapabilmemize bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerin bir bütün olarak ilerlemesi anne babanın yalnız başına bu gelişimi tam anlamıyla destekleyebilmelerini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden okul öncesi eğitim daha da önem kazanmaktadır. Çocuk da yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda sadece anne babanın desteğiyle çocuğun bütünüyle tüm gelişim ihtiyaçlarını sağlıklı karşılayabilmesi oldukça zordur. Okul öncesi eğitim ile hem ebeveyn hem de çocuk desteklenmiş olur ve eğitim daha anlamlı bir hal alır. Okul öncesi eğitimin amaca yönelik ve sonuç odaklı olabilmesi için ebeveynlerle işbirliği içinde olması gerekmektedir.

Okul öncesi eğitim alan çocukların;

  • Özgüvenlerinin yüksek olduğu,
  • Sosyal becerilerinin, iletişim ve empati yeteneklerinin daha çok geliştiği,
  • Başkalarına ve başkalarının haklarına karşı saygılı olmayı öğrendiği,
  • Dil gelişimlerinin daha hızlı ilerlediği,
  • İleride akademik yaşantılarında daha başarılı oldukları,
  • Psikomotor gelişimlerini daha rahat tamamladıkları,
  • Zekâ gelişiminin büyük bir kısmı okul öncesi dönemde geliştiği için öğrenme kabiliyetlerinin daha çok geliştiği bilinmektedir.

Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aile içindeki yaşantılardan sonra, anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Çocuğun çevreyi ilk kez tek başına deneyimlediği bu süreçte olumlu ya da olumsuz anlamda verilen her şey, onların yetişkinlik yaşantılarını da doğrudan etkilemektedir.

Çocuğun her anlamda gelişiminin en hızlı ve kritik olduğu bu dönemde ona bütüncül olarak katkıda bulunabilmek için aile içi desteğin tek başına yeterli olamayacağı bu dönemde her çocuğun okul öncesi eğitim almaya ihtiyacı vardır ve her çocuk bu hakka sahip olabilmelidir. Her çocuk eşsiz ve biriciktir ve en iyi şekilde yetiştirilmeyi hak eder.

                                                                                                                          

                                                                                                                                          Uzman Psikolog/Aile Danışmanı Nihal Özyedek