Müzik ve Ritim Atölyesi

Müzik ve ritim atölyemiz, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran öğeleri tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.