Robotik Kodlama

Çağın teknolojik hızına uyumlu ve bilgi ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimini önemsiyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da büyük önem taşımaktadır.
Çocuklarımız robotik kodlama atölyesinde, erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazanıyor, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşmaları durumunda yaratıcı düşünme ile problem çözmeleri kolaylaşıyor, sistematik düşünme ve olaylar arasındaki ilişkileri görebilme becerileri kazanıyor.