Yaratıcı Drama Atölyesi

Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek ve oyunla hayal güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan yaratıcı drama atölye çalışmalarımız, çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştiren bir programdır.